uršula alič
graphic design, screen printing
cargocollective.com/alicurska

Focus theme by MK

3 days ago 4 notes ireland

tudi letos sem se udeležila kreativnega festivala offset v dublinu. in tudi tokrat je bil izbor govorcev izjemen. meni najljubši pa so bili mike perry, rob in will, ki sta predstavljala it’s nice that, sam arthur, urednik nobrow, sarah illenberger, jon burgerman, bjørn lie, neville brody in richard mosse. poklikajte jih (in tudi ostale govorce). seveda je pa dvorana najbolj pokala po šivih ob nastopu jessice walsh :)

po festivalu sva s prijateljico preživeli še nekaj dni v irski “divjini”. noro lepo!

/

i attended the offset creative festival in dublin at the end of march. great line-up of speakers, my favourites being mike perry, rob and will presenting it’s nice that, sam arthur sharing the nobrow story, sarah illenberger, jon burgerman, bjørn lie, neville brody and richard mosse. check them (and others speakers) out. and of course the place was packed when jessica walsh had her speech :)

then we headed for a couple of days for the irish outskirts. amazing.

3 days ago 2 notes offsetireland

Pred nekaj meseci sem sodelovala pri super projektu Zgodba sadeža (Čebelon). Gre za projekt Zavoda Nosorogi o starih in avtohtonih sadnih sortah v Goriški regiji. Študija in delo je obsegalo zasaditev in ureditev vzorčnega sadovnjaka starih sadnih sort, izdajo dvojne publikacije z izborom in opisom posameznih sort ter izdelavo pilotnega izdelka Čebelon – paketek ročno sušenega sadja različnih starih in avtohtonih sadnih sort iz Goriških brd (prunele, tj. olupljene, posušene in dve po dve skupaj zbite slive, suhe marelice flokarji, suhe hruške vrtolanke, fermentinke in abatke, suhe fige bonke in marogelči ter suhi kakiji).

Pilotni izdelek Čebelon (star izraz za posebno košaro za sušenje sadja in shranjevanje orehov) sestavljajo kompaktna škatlica, notranja obloga, reprezentativna ilustracija ter za izdelek posebej oblikovan ovijalni papir. Ilustracijo na embalaži (cufulina, tj. pol ptič pol zajec) je zasnovala japonska ilustratorka Kyoko Imazu, motiv za ovijalni papir je prispeval francoski oblikovalec Jonathan Rubin. Moja majhna vloga pri projektu je bila pri tiskanju 5-barvnega ovijalnega papirja.

O super projektu si več lahko preberete tu.

/

Few months ago I was involved in a great project titled The story of the fruit (Čebelon). This is a project of the Institute Nosorogi on old and indigenous fruit sorts in the Gorizia region. Study and work included the planting and layout of the model orchard of old fruit sorts, the issue of two publications with selection and description of individual sorts, and the production of the pilot product Čebelon – a package of hand-dried fruit of various ancient and indigenous fruit sorts from Goriška Brda (prunes, apricots, pears, figs and kakis) .

Pilot product Čebelon (old term for a specific basket to dry fruit and walnut storage) consists of a compact box, inner lining, an illustration on the product and specially designed wrapping paper. Illustration on the packaging (so-called cufulin, ie. half-bird half-rabbit) was designed by Japanese illustrator Kyoko Imazu, the motif for the wrapping paper was contributed by a French designer Jonathan Rubin. My small role in the project was the 5-color screen printing of the wrapping paper .

Great project, great work! more here (only in Slovene)

3 weeks ago 1 note

februar/march 2013.

1 month ago 1 note

januar/februar 2014

1 month ago