uršula alič
graphic design, screen printing
cargocollective.com/alicurska

Focus theme by MK

Pred nekaj meseci sem sodelovala pri super projektu Zgodba sadeža (Čebelon). Gre za projekt Zavoda Nosorogi o starih in avtohtonih sadnih sortah v Goriški regiji. Študija in delo je obsegalo zasaditev in ureditev vzorčnega sadovnjaka starih sadnih sort, izdajo dvojne publikacije z izborom in opisom posameznih sort ter izdelavo pilotnega izdelka Čebelon – paketek ročno sušenega sadja različnih starih in avtohtonih sadnih sort iz Goriških brd (prunele, tj. olupljene, posušene in dve po dve skupaj zbite slive, suhe marelice flokarji, suhe hruške vrtolanke, fermentinke in abatke, suhe fige bonke in marogelči ter suhi kakiji).

Pilotni izdelek Čebelon (star izraz za posebno košaro za sušenje sadja in shranjevanje orehov) sestavljajo kompaktna škatlica, notranja obloga, reprezentativna ilustracija ter za izdelek posebej oblikovan ovijalni papir. Ilustracijo na embalaži (cufulina, tj. pol ptič pol zajec) je zasnovala japonska ilustratorka Kyoko Imazu, motiv za ovijalni papir je prispeval francoski oblikovalec Jonathan Rubin. Moja majhna vloga pri projektu je bila pri tiskanju 5-barvnega ovijalnega papirja.

O super projektu si več lahko preberete tu.

/

Few months ago I was involved in a great project titled The story of the fruit (Čebelon). This is a project of the Institute Nosorogi on old and indigenous fruit sorts in the Gorizia region. Study and work included the planting and layout of the model orchard of old fruit sorts, the issue of two publications with selection and description of individual sorts, and the production of the pilot product Čebelon – a package of hand-dried fruit of various ancient and indigenous fruit sorts from Goriška Brda (prunes, apricots, pears, figs and kakis) .

Pilot product Čebelon (old term for a specific basket to dry fruit and walnut storage) consists of a compact box, inner lining, an illustration on the product and specially designed wrapping paper. Illustration on the packaging (so-called cufulin, ie. half-bird half-rabbit) was designed by Japanese illustrator Kyoko Imazu, the motif for the wrapping paper was contributed by a French designer Jonathan Rubin. My small role in the project was the 5-color screen printing of the wrapping paper .

Great project, great work! more here (only in Slovene)

2 weeks ago 1 note

februar/march 2013.

1 month ago 1 note

januar/februar 2014

1 month ago

Anatomy EP posavske skupine Kontradiksh temelji na litografiji/bakrorezu Williama Hunterja iz leta 1774, ki je bilo umeščeno v knjigo The Anatomy of the Human Gravid Uterus. Naslednji “grafični” element je bilo besedilo Society is dead … zato smo se odločili, da bo album tipografski in po vzoru enciklopedij smo inicialke obarvali.

/

Anatomy EP by Slovenian band Kontradikshn is based on copperplate engraving by William Hunter, made in 1774 and featured in his book The Anatomy of the Human Gravid Uterus. Next “graphic” element was text Society is dead … that is why we decided to make a typographic album and following the model of encyclopedias from that time we colored the initials.

1 month ago 3 notes

Prejšnji teden sem z Nejcem natisnila novo serijo rolk, dobila v roke Anatomy EP skupine Kontradikshn, ki sem ga oblikovala in natisnila majice za njihovo turnejo naslednji teden skupaj s Karmakomo.

Ter dobila mednarodni obisk! Anna Törrönen in Marcus Ivarsson, super umetnika, prijatelja, sta prišla v Slovenijo in me prosila, če bi jima pomagala pri tiskanju novih del. Bil je super dan! Odtisi so naprodaj.

/

Last week we screen printed another batch of skateboards with Nejc, I got my own copy of Anatomy EP by Kontradishn, a Slovenian band for whom I designed the album and screen printed them tshirts for a short tour with Karmakoma next week.

And I got an international visit! Anna Törrönen and Marcus Ivarsson, great artists, good friends, came to Slovenia and asked me to help them print their masterpieces. It was a great day. Prints are for sale.

1 month ago